Ik ben bij jou

Een kado voor een dochter waarbij de ouders haar als het grootste kado hebben ervaren.
Door alle moeiten en zorgen ervaarden ze telkens weer Gods Zorg en belofte , dat Hij erbij was.
Het lied “Ik ben bij jou”heeft daardoor zoveel dieper betekenis gekregen.
Alle details door de ouders zijn erin verwerkt.
Met een klein fotolijstje dat nog gevuld kan worden met een foto naar eigen invulling.